18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafından akredite edilip, 42 TTB-STE/SMG Kredi Puanı verilmiştir.

SAAT OTURUM DETAYI
14:00 - 15:00 7x7 Hızlı Sunumlar
(Sözlü-Video)
Periferik arter hastalıkları

Oturum Başkanları: Murat Uğurlucan, Bahadır Gültekin, Ayşen Aksöyek
14:00 - 14:07 - Tıkayıcı periferik arter hastalığında maksimal medikal tedavi tam olarak nedir? - Çetin Murat Songur
14:07 - 14:14 - Periferik arter hastalığında egzersiz: Kime, nasıl ve ne zaman? - Ebuzer Aydın
14:14 - 14:21 - Dizaltı hedef damar nasıl bulalım, ne yapalım? - Mustafa Hakan Zor
14:21 - 14:28 - Eş zamanlı aortabifemoral ve femoropopliteal bypass çok mu fazla? - Aşkın Ali Korkmaz
14:28 - 14:35 - Bilateral periferik arter hastalığında eşzamanlı çift bacak mı, tek bacak mı? - Mustafa Edis
14:35 - 14:42 - Endovasküler girişimler ve periferik bypass: Ekip mi? Rakip mi? - Orçun Gürbüz
14:42 - 14:49 - Pulmoner endarterektomi: Hangi hasta? - Mehmed Yanartaş
14:49 - 15:00 - Soru ve cevap
15:00 - 15:20 KAHVE ARASI cup of hot chocolate
15:20 - 16:20

7x7 Hızlı Sunumlar
(Sözlü-Video)
Anevrizma
Oturum Başkanları: Serdar Günaydın, Mete Hıdıroğlu, H. Fatih Aşgün
15:20 - 15:27 - Abdominal aort anevrizması tedavisi sonrası abdominal kompartman sendromu tanı ve tedavisi - Sedat Ozan Karakişi
15:27 - 15:34 - EVAR'da zor damar erişiminde püf noktalar - Kaptanıderya Tayfur
15:34 - 15:41 - Enfekte greftlerde tedavi stratejileri - Hakan Vural
15:41 - 15:48 - Tip B disseksiyonda kime ne zaman müdahale? - Uğursay Kızıltepe
15:48 - 15:55 - Rüptüre abdominal aort anevrizması tedavisinde endovasküler mi, açık cerrahi mi? - İbrahim Özsöyler
15:55 - 16:02 - Jukstarenal anevrizmalarda hangi fiksasyon: Suprarenal mi, infrarenal mi? - İbrahim Kara
16:02 - 16:09 - Abdominal aort anevrizmasında açık cerrahinin zamanı geçti mi? - Nevzat Erdil
16:09 - 16:20 - Soru ve cevap

16:20 - 16:40 KAHVE ARASI cup of hot chocolate
16:40 - 17:40

7x7 Hızlı Sunumlar
(Sözlü-Video)
Karotis
Oturum Başkanları: Nehir Sucu, Şenol Yavuz, Cantürk Çakalağaoğlu
16:40 - 16:47 - Acil karotis endarterektomisinin tedavide yeri var mı? - Hasan Erdem
16:47 - 16:54 - Karotis cerrahisinde iki farklı teknik: Eversiyon ve patch plasti - Mehmet Ali Kaygın
16:54 - 17:01 - Bitmeyen tartışma "KAS vs. KEA": Kılavuzların yorumlanması - Tuğrul Göncü
17:01 -17:08 - Karotis arter girişimine karar vermek için hangisi önemli: Semptom mu, darlık yüzdesi mi, plak yapısı mı? - Erdal Şimşek
17:08 -17:15 - İnme sonrası geç yapılan endarterektomi kime faydalı: Hastaya mı, doktora mı? - İbrahim Erdinç
17:15 -17:22 - Vertebral arter darlıkları: Dikkate almadığımız tehlike - Alper Kunt
17:22 -17:29 - Karotis arter hastalıklarında unutulmaması gereken! : En iyi medikal tedavi - Fatih Aygün
17:29 -17:40 - Soru ve cevap

19:00 AKŞAM YEMEĞİ ogle yemegi
SAAT OTURUM DETAYI
14:00 - 17:40


evc

European Venous Course
Oturum Başkanı: Cees Wittens
Ultrasonografi - Irwin Toonder, Suat Doğancı
Kompresyon - Franz Schingale
Skleroterapi - Aybanu Gökçen
Farmakomekanik trombektomi - Michael Glisch
Derin ven revaskülarizasyonu - Houman Jalaie
Transkütan lazer - Hasan Berat Cihan

19:00 AKŞAM YEMEĞİ ogle yemegi
SAAT OTURUM DETAYI
14:00 - 17:40

hartmann logo

Yara Bakım Kursu
(Hartmann Koşulsuz Bilimsel Desteği ile)

19:00 AKŞAM YEMEĞİ ogle yemegi
SAAT OTURUM DETAYI
09:00 - 09:35 ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ANMA VE AÇILIŞ TÖRENİ
09:35 - 09:55 kulaklik logo
KONFERANS
Oturum Başkanları: Rüçhan Akar, Cengiz Köksal
Torakoabdominal aort anevrizmasının cerrahi onarımının güncel sonuçları - Michael Jacobs 
09:55 - 10:15 KAHVE ARASI  cup of hot chocolate
10:15 - 11:30

kulaklik logo

Torakoabdominal aort anevrizması
Oturum Başkanları: Hikmet Koçak, Mustafa Paç
10:15 - 10:30 - TAAA tedavisinde dallı endogreftlerin güncel endikasyonları - Eric Allaire
10:30 - 10:45 - EVAR-TEVAR'da greft enfeksiyonu tedavisi: PET-CT prostetik greft enfeksiyonu gösterebilir mi? - Samuel Bruls
10:45 - 10:55 - Çıkan aort replasmanı Tip I diseksiyon için yeterli mi? - Cevdet Uğur Koçoğulları
10:55 - 11:10 - Doğurganlık çağındaki bireylerde aort hastalıklarının klinik ve patolojik farklılıkları - Hassan Al Thani
11:10 - 11:30 - Tartışma

11:30 - 11:45 KAHVE ARASI   cup of hot chocolate
11:45 - 12:30

uvecd logo03

UYDU SEMPOZYUMU - BAYER
Oturum Başkanı: Tankut Akay
Rivaroksaban ile farklı hastalarda etkililik ve güvenlilik aynı karede -
Cengiz Köksal, Gökçen Orhan
12:30 - 13:50 ÖĞLE YEMEĞİ   ogle yemegi
13:50 - 15:00

kulaklik logo

Abdominal aort anevrizmaları
Oturum Başkanları: Ali Gürbüz, Anıl Z. Apaydın
13:50 - 14:10 - Tartışma: AAA tedavisinde 5,5 cm çap: Demode bir eşik mi?
> Evet, daha önce müdahale etmeliyiz - Sefer Usta
> Hayır, kuralı değiştirmeye gerek yok - C. Levent Birincioğlu
14:10 - 14:30 - Tartışma: Kısa boyunlu AAA nasıl tedavi edilmeli?
> Cerrahi tedavi en iyisi - Ahmet Sarıtaş
> Dallı/Fenestre EVAR ya da paralel greftler en iyi seçeneklerdir- Emrah Uğuz
14:30 - 14:45 - Aorta-iliyak anevrizmalarda iliyak dallı stent-greft kullanımı - Arkadiusz Jawien
14:45 - 15:00 - Tartışma

15:00 - 15:30 KAHVE ARASI   cup of hot chocolate
15:30 - 16:15 uvecd logo06
UYDU SEMPOZYUMU - BOEHRINGER INGELHEIM

Direk oral antikoagulanlar ile venöz tromboemboli tedavisi yaparken nötralizasyon gerekirse!
A. Kürşat Bozkurt, Mustafa Şırlak
16:15 - 16:30 KAHVE ARASI   cup of hot chocolate
16:30 - 17:40

kulaklik logo

Karotis
Oturum Başkanları: Serap Aykut Aka, Ömer Beyazıt
16:30 - 16:45 - Karotis plak morfolojisi sonuç için kilit nokta mı? - Henrik Sillesen
16:45 - 16:55 - Semptomlar ve girişimler arasındaki süre önemlidir - Bülent Kaya
16:55 - 17:05 - Eşzamanlı koroner ve karotis arter hastalıklarının tedavisinde strateji - Gökhan İpek
17:05 - 17:15 - KAS ve KEA sonrası yeniden müdahale: Ne zaman ve nasıl - Şeref Alp Küçüker
17:15 - 17:25 - Karotis cisim tümörü rezeksiyonunda komplikasyonları nasıl önleyelim? - Halil Başel
17:25 - 17:40 - Tartışma

17:45 - 18:15 Söyleşi: Dolmabahçe'de Son On Gün
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necdet Osam (Rektör: Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Bingür Sönmez
19:00 AKŞAM YEMEĞİ   ogle yemegi
SAAT OTURUM DETAYI
09:00 - 09:35 ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ANMA VE AÇILIŞ TÖRENİ (Salon1)
09:35 - 09:55

kulaklik logo

KONFERANS (Salon 1)
Oturum Başkanları: Rüçhan Akar, Cengiz Köksal
Torakoabdominal aort anevrizmasının cerrahi onarımının güncel sonuçları - Michael Jacobs
09:55 - 10:15 KAHVE ARASI  cup of hot chocolate
10:15 - 11:30

kulaklik logo

uvecd logo1

International Union of Phlebology ve Fleboloji Derneği ortak oturumu: Derin ven
Oturum Başkanları: Angelo Scuderi, Öcal Berkan
10:15 - 10:25 - Kompresyon tedavisi: 2016 Türk Kılavuzu'na eleştirisel bakış - Cengiz Bolcal
10:25 - 10:40 - İliyak ven stent uygulamalarında başarısızlık ve komplikasyonların nedenleri - Cees Wittens
10:40 - 10:55 - Venöz tromboemboli tedavisinde 2. jenerasyon DMAH farkı - Ignacio Leal Lorenzo dem ilac logo
10:55 - 11:10 - Post-Trombotik Sendrom hastalarında süperfisiyel venöz tedavi - Nick Morrison
11:10 - 11:30 - Tartışma

11:30 - 11:45 KAHVE ARASI   cup of hot chocolate
11:45 - 12:30 uvecd logo04
UYDU SEMPOZYUMU - FG GRUP / BIOLAS

Endovenöz ablasyonda 13 yılda nereden nereye geldik? Türkiye deneyimi
Endovenöz glue ablasyonda Tükiye ve Dünya'da son durum - A. Kürşat Bozkurt
Radial kateterin avantajları? - Emrah Uğuz
Endovenöz glue ablasyonda artık orta dönem takip sonuçları var! - Alptekin Yasim
12:30 - 13:50 ÖĞLE YEMEĞİ   ogle yemegi
13:50 - 15:00

 kulaklik logo

uvecd logo1

Union International Phlebology ve Fleboloji Derneği ortak oturumu: Yüzeysel ven
Oturum Başkanları: Pier Luigi Antignani, Serdar Bayrak
13:50 - 14:05 - Varikoz ven cerrahisi: Teknik mi, strateji mi daha önemli? - Angelo Scuderi
14:05 - 14:20 - Kronik venöz yetmezlikte cerrahinin, endovenöz termal ablasyonun, ve köpük skleroterapisinin tamamlayıcı rolleri - Nick Morrison
14:20 - 14:35 - Tartışma: Anteriyor aksesuar safen ven rekürrensi, EVTA'dan sonra konvansiyonel cerrahiye göre daha mı fazla?
> Evet - İlknur Günaydın
> Hayır - Cengiz Türkay
14:35 - 14:50 - Evre I hastalıkta transkütan lazer - aysberk1
14:50 - 15:00 - Tartışma

15:00 - 15:30 KAHVE ARASI   cup of hot chocolate
15:30 - 16:15  
16:15 - 16:30 KAHVE ARASI   cup of hot chocolate
16:30 - 17:40

kulaklik logo

uvecd logo1

Union International Phlebology ve Fleboloji Derneği ortak oturumu: Yüzeysel ven
Oturum Başkanları: Nick Morrison, Turan Ege
16:30 - 16:45 - Oksijen ile köpük sklerozan ajan hazırlanabilir mi? - Fernando Rega Rasgado
16:45 - 17:00 - Venöz malformasyonlarda köpük skleroterapisi - Pier Luigi Antignani
17:00 - 17:15 - Skleroterapide hataların ve komplikasyonların sebepleri - Victor Canata
17:15 - 17:25 - Ben Evre I hastayı nasıl tedavi ediyorum - Ufuk Demirkılıç
17:25 - 17: 40 - Pelvik konjesyon sendromu: Patogenez, tanı ve tedavi - Louay Altarazi

19:00 AKŞAM YEMEĞİ   ogle yemegi
SAAT OTURUM DETAYI
09:00 - 09:35 ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ANMA VE AÇILIŞ TÖRENİ (Salon1)
09:35 - 09:55

kulaklik logo

KONFERANS (Salon 1)
Oturum Başkanları: Rüçhan Akar, Cengiz Köksal
Torakoabdominal aort anevrizmasının cerrahi onarımının güncel sonuçları - Michael Jacobs 
09:55 - 10:15 KAHVE ARASI  cup of hot chocolate
10:15 - 11:30

Yara Bakımı Paneli I
Oturum Başkanları: Nurkay Katrancıoğlu, Aslıhan Küçüker, Alper Erkin
10:15 - 10:25 - Akut / kronik yara tanımı, yara iyileşmesi mekanizmaları - Şamil Aktaş
10:25 - 10:35 - Yaranın değerlendirilmesi ve sınıflaması - Bengüsu Mirasoğlu
10:35 - 10:45 - Yara çevresinin değerlendirilmesi ve önemi, Yara etiyolojisine göre yara çevresinin özellikleri - Gülşen T. Demirci
10:45 - 10:55 - Yara tedavisinin yıldızı: Debridman - Selçuk Baktıroğlu
10:55 - 11:30 - Tartışma

11:30 - 11:45 KAHVE ARASI   cup of hot chocolate
11:45 - 12:30 uvecd logo05
UYDU SEMPOZYUMU - HAS BIOTECH

Oturum Başkanı: Atıf Akçevin
Diabetik ülser tedavisinde epidermal büyüme faktörü - Bülent Ertuğrul
12:30 - 13:50 ÖĞLE YEMEĞİ   ogle yemegi
13:50 - 15:00 Yara bakımı Paneli II
Oturum Başkanları: Habib Çakır, Cengiz Çolak, Alp Dolgun
13:50 - 14:00 - Pasif yara kapama ürünleri - Ayişe Karadağ
14:00 - 14:10 - Vakum asiste kapama ve yıkamalı vakum asiste kapama - Şamil Aktaş
14:10 - 14:20 - Kollajen ve dermis eş değerleri - Çağrı Uysal
14:20 - 14:30 - Yara bakımında büyüme faktörleri - Semih Bağhaki
14:30 - 14:40 - Yara bakımında yeni teknolojiler - Bengüsu Mirasoğlu
14:40 - 15:00 - Tartışma
15:00 - 15:30 KAHVE ARASI   cup of hot chocolate

15:30-16:15

 
16:15 - 16:30 KAHVE ARASI   cup of hot chocolate
16:30 - 17:40 Yara Bakımı Paneli III
Oturum Başkanları: Erdem Çetin, Olcay Dişli, Yasin Ay
16:30 - 16:40 - Yara tedavisinde hiperbarik oksijen ve diğer oksijen tedavileri - Şamil Aktaş
16:40 - 16:50 - Biyofilm: Yaranın kabusu - Laboratuardan Kliniğe - Bülent Ertuğrul
16:50 - 17:00 - Antibakteriyel kullanımında doğru bilinen yanlışlar - Mehtap Aydın
17:00 - 17:10 - Yara bakımında idame tedaviler - Merve Çayırlı
17:10 - 17:40 - Tartışma
19:00 AKŞAM YEMEĞİ   ogle yemegi
SAAT OTURUM DETAYI
09:00-10:30 PAH
Periferik arter hastalıkları endovasküler tedavisi: Aterektomi & ilaç kaplanmış balon
Adil Polat
10:30-11:30 EVAR OLGU 1
Stent greft uygulaması - Canlı
11:30-12:30 EVAR OLGU 2
Stent greft uygulaması - Canlı
13:30-15:00

PAH
Periferik arter hastalıkları endovasküler tedavisi: Aterektomi & ilaç kaplanmış balon
Özcan Gür, Selami Gürkan

15:00-16:00 TEVAR OLGU 1
Stent greft uygulaması - Canlı
Utku Ünal
16:00-17:00 TEVAR OLGU 2
Stent greft uygulaması - Canlı
Utku Ünal
19:00 AKŞAM YEMEĞİ   ogle yemegi
SAAT OTURUM DETAYI
09:00-17:40 bicakcilar logo1
Farklı Anatomilerde Stent Greft Uygulanması
Eğitmenler:
Mauro Valenti  
Stefano Corneo
Sara Gamberini
19:00 AKŞAM YEMEĞİ   ogle yemegi
SAAT OTURUM DETAYI
09:00-17:40

getinge logo

09:00 - 11:00
Açık AAA cerrahisi:

Bifürkasyon greftleri I
Jürg Schmidli, Georg Heller, Philipp Schuch

12:00 - 14:00
Açık AAA cerrahisi:

Bifürkasyon greftleri II
Jürg Schmidli, Georg Heller, Philipp Schuch

15:00 - 17:00
Açık AAA cerrahisi:

Bifürkasyon greftleri III
Jürg Schmidli, Georg Heller, Philipp Schuch

19:00 AKŞAM YEMEĞİ   ogle yemegi
SAAT OTURUM DETAYI
08:30 - 09:45

Genç Kardiyovasküler Cerrahlar Forumu
Oturum Başkanları: Murat Özeren, Deniz Göksedef, Osman Tansel Darçın
08:30 - 08:40 - Femoral pseudoanevrizmaların perkütan tedavisi - Onur Saydam
08:40 - 08:50 - Akut ve subakut arter tıkanıklıklarında kateter aracılı trombolitik tedavi - Mehmet Atay
08:50 - 09:00 - Periferik arter tıkanıklıklarında endovasküler çözümler- Saygın Türkyılmaz
09:00 - 09:10 - Aort disseksiyon cerrahisinde distal hattın anastomoz öncesi tamiri - Ozan Onur Balkanay
09:10 - 09:20 - Termal ablasyon, glue ve MOCA tekniklerinin maliyet etkinliği üzerine güncelleme - Ömer Tanyeli
09:20 - 09:30 - Genç hastalarda açık cerrahi mi? EVAR mı? Ünal Aydın
09:30 - 09:45 - Tartışma

09:45 - 10:15 KAHVE ARASI   cup of hot chocolate
10:15 - 11:30 gore logo
Periferik arter hastalıkları oturumu
Oturum Başkanları: Hasan Sunar, Kamuran Kazımoğlu Musayev
10:15 - 10:35 - SFA'nın lezyonlarını nasıl tedavi ediyorum? Malzemeler ve sonuçlar:
> Açık cerrahi Dilek Erer
> Endovasküler tedavi Mert Dumantepe
10:35 - 10:55 - Tartışma: Kronik total oklüzyonda yeni aterektomi teknikleri yeterlidir:
> Evet - Osman Tiryakioğlu
> Hayır - Periferik arter hastalığı tedavisinde iyi bir bypass henüz altın standarttır - Erdal Aslım
10:55 - 11:15 - Tartışma: Aortobifemoral ve femoropopliteal tıkanıklıkta distal revaskülarizasyon gereğinden fazladır
> Evet - Bekir İnan
> Hayır - Orhan Fındık
11:15 - 11:30 - Tartışma
11:30 - 11:45 KAHVE ARASI   cup of hot chocolate
11:45 - 12:30 uvecd logo09
UYDU SEMPOZYUMU - PFIZER
VTE Tedavisinde Olgularla Eliquis
Tanzer Çalkavur, Yiğit Akçalı
12:30 - 13:50 ÖĞLE YEMEĞİ ogle yemegi
13:50 - 15:00

kulaklik logo
Diyabetik Ayak Paneli

Oturum Başkanları: Erol Şener, Barlas Aytaçoğlu
13:50 - 14:00 - Diyabet - büyüyen sorun: Türkiye'de diyabet ve sağlık yatırımları - Duyurulacaktır.
14:00 - 14:10 - Diyabetik ayak nedir? - Dilek Yazıcı
14:10 - 14: 25 - Diyabetik ayak tedavisinde algoritma - Alberto Piagessi 
14:25 - 14:40 - Diyabetik ayakta enfeksiyon-Zaman dokudur! - Benjamin Lipsky
14:40 - 15:00 - Tartışma

15:00 - 15:30 KAHVE ARASI   cup of hot chocolate
15:30 - 16:15 abdi ibrahim logo1
UYDU SEMPOZYUMU - ABDİ İBRAHİM

Kılavuzdan pratiğe Doxium: Hasta öyküleri
A. Kürşat Bozkurt, İbrahim Erdinç
16:15 - 16:30 KAHVE ARASI   cup of hot chocolate
16:30 - 17:40

kulaklik logo
Periferik arter hastalıkları oturumu
Oturum Başkanları: Rahmi Zeybek, Korhan Erkanlı
16:30 - 16:45 - Üst ekstremite baypas cerrahisinde güncel veriler - Thomas Hölzenbein
16:45 - 17:00 - Akut ve kronik arteriyel oklüzyonlarda rotasyonel trombektomi avantajları - İrem İris Özensel
17:00 - 17:15 - Leriche sendromunun endovasküler tedavisi: Başarının anahtarları - Houman Jalaie
17:15 - 17:30 - Diyabetik ayak hastalarının klinik sonuçları, revaskülarizasyonla ve revaskülarizasyonsuz - Alberto Piagessi 
17:30 - 17:40 - Tartışma

19:00 AKŞAM YEMEĞİ   ogle yemegi
SAAT OTURUM DETAYI
08:30 - 09:45

Seçilmiş sözlü bildiri sunumları "Dr. Fazıl Küçük Anısına" Venöz

Jüri: Münacettin Ceviz, Berent Dişcigil, Adnan Taner Kurdal, Erol Kurç, Kanat Özışık, Yüksel Beşir, Murat Bülent Rabuş

09:45 - 10:15 KAHVE ARASI   cup of hot chocolate
10:15 - 11:30

inwamed logokulaklik logo
Vasküler Hastalıklarda Güncel Teknikler
Oturum Başkanları: A. Kürşat Bozkurt, Ufuk Alpagut
Pake embolizasyonu - Seyhan Yılmaz
Trunkal venöz yetmezlikte embolizasyon tedavisi - Halit Yerebakan
Tek kullanımlık bataryalı RF ablasyon - Fatih Yılmaz
Periferik AVM, AVF ve psödoanevrizma embolizasyon teknikleri - Kerem Yay
DVT tedavisinde farmakomekanik yöntemler - Ufuk Tütün
İlaç salınımlı balon - Turhan Yavuz
Yeni nesil aterektomi kataterleri - Hikmet Selçuk Gedik
Olgu Sunumu: DVT tedavisinde aterektomi kateteri kullanımı - Ahmet Akgül

11:30 - 11:45 KAHVE ARASI   cup of hot chocolate
11:45 - 12:30 uvecd logo08
UYDU SEMPOZYUMU - SERVIER
Kronik venöz hastalığın 4 mevsimi (Olgu tartışmaları)
Ufuk Demirkılıç, Fatih İslamoğlu
12:30 - 13:50 ÖĞLE YEMEĞİ ogle yemegi
13:50 - 15:00

kb grouplogokulaklik logo

Kritik Bacak İskemisi Sempozyumu
Oturum Başkanı: Cengiz Köksal, Hakan Uncu
Kritik bacak iskemisi kavramı nedir? - Levent Yazıcıoğlu
Kritik bacak iskemisinde revaskülarizasyon stratejileri - Arkadiusz Jawien
Kritik bacak iskemisinde kök hücre tedavisi: Temel ilkeler - Serkan Durdu
Rejeneratif Adipoz Doku Kaynaklı Kök Hücre uygulaması sonrası neovaskülarizasyon - Ali Aycan Kavala
İyileşmeyen ülserlerde kök hücre: Ege Üniversitesi deneyimi - Fatih İslamoğlu
Kök hücre tedavisi orta dönem takip sonuçları 25 hasta deneyimi - Dilşad Amanvermez Şenarslan

15:00 - 15:30 KAHVE ARASI   cup of hot chocolate
15:30 - 16:15

Bası Ülserleri Paneli: Korunma ve Tedavi
Oturum Başkanları: Zerrin Pulathan, Mustafa Aldemir, Oktay Peker
15:30 - 15:40 - Bası ülseri fizyopatolojisi - Ayişe Karadağ
15:40 - 15:50 - Bası ülseri tedavi seçenekleri - Pınar Avşar
15:50 - 16:00 - Bası ülseri önlenmesi-özel ürün ve yataklar - Emine Uygun
16:00 - 16:15 - Tartışma

16:15 - 16:30 KAHVE ARASI   cup of hot chocolate
16:30 - 17:40

Yara Bakımı Paneli IV
Oturum Başkanları: Muhip Kanko, M. İlkar Gelişen, Hakan Saçlı
16:30 - 16:40 -Yara bakımında larva tedavileri - Emre Özker
16:40 - 16:50 - Yara örtülerinin perioperatif rutin kullanımı - Pınar Avşar
16:50 - 17:00 - Lenfödem hastalarında yaklaşım - Gülşen T. Demirci
17:00 - 17:10 - Lenfödemde özyönetim - Pınar Borman
17:10 - 17:20 - Diyabetik ayak tedavisinin unutulan kahramanı: Offloading / yükten kurtarma - Merve Çayırlı
17:20 - 17:40 - Tartışma

19:00 AKŞAM YEMEĞİ   ogle yemegi
SAAT OTURUM DETAYI
08:30 - 09:45

Seçilmiş sözlü bildiri sunumları "Rauf Denktaş Anısına" Arteriyel

Jüri: Abdullah Kemal Tuygun, İsmail Yürekli, Fevzi Sarper Türker, Müslüm Polat, Onur Sokullu, Ertuğrul Özal

09:45 - 10:15 KAHVE ARASI   cup of hot chocolate
10:15 - 12:30

Endovasküler Tedavide Yeni Ufuklar: Farmako-Mekanik Trombektomi ve Aterektomi
medintek logo
Oturum Başkanları: Tankut Akay, Mustafa Şırlak
A-V fistül revizyonlarında endovasküler tedavi seçenekleri – Alp Dolgun
Derin ven trombozu ve akciğer embolisinde farmako-mekanik trombektomi – Mert Dumantepe
Yüzeysel femoral arter lezyonlarında aterektomi ve trombektomi – Adil Polat
Tartışmalı olgular - Orhan Veli Doğan

12:30 - 13:50  
13:50 - 17:40

ResizedImage2934 kulaklik logo
European AV Access Course

Oturum Başkanları: Jan Tordoir, Tanzer Calkavur, Resad Mahmudov
Damarların preoperatif ve postoperatif olarak ultrason ile değerlendirmesi - Teun Wilmink
AVF olgunlaşması ve girişim - Vladimir Matoussevitch
Sefalik arkus ve santral venöz tıkanıklıklar - David Shemesh
Kol AVG: Teknik ve sonuçlar - Jan Tordoir
AV Erişim anevrizmaları - Teun Wilmink
Kateter ve HERO greft kullanımının endikasyonları ve tekniği - Vladimir Matoussevitch

Kahve Arası

Oturum Başkanları: Selçuk Baktıroğlu, David Shemesh
Pediyatrik AV erişimi - Mustafa Karaçelik
Bazilik ven transpozisyonu - Niyazi Görmüş
AV Erişim sebepli el iskemisinin tanısı ve tedavisi - Jan Tordoir
Endovenöz AV erişim kurtarma teknikleri - İsmail Oral Hastaoğlu
Alt ekstremite AVF ve AVG teknikleri - David Shemesh
Egzotik damar erişimi - Selçuk Baktıroğlu

19:00 AKŞAM YEMEĞİ   ogle yemegi
SAAT OTURUM DETAYI
09.00-10.30 PAH
Periferik arter hastalıkları endovasküler tedavisi: Aterektomi & ilaç kaplanmış balon
Adil Polat
10.30-11:30 AORT
ChEVAR ile kısa boyun tedavisi
Mustafa Parıldar
13.00-14.00 VENÖZ
Yüzeysel venöz sistemde yeni seçenek
Erdal Aslım, Selim Aydın
14.00-15.00 EVAR
Zorlu Anatomilerin Tedavisi
Bülent Acunaş, Murat Uğurlucan
15.00-16.00 TEVAR OLGU 3
Stent greft uygulaması - Canlı
Uğursay Kızıltepe
16.00-17.00 TEVAR OLGU  4
Stent greft uygulaması - Canlı
Uğursay Kızıltepe
19:00 AKŞAM YEMEĞİ   ogle yemegi
SAAT OTURUM DETAYI
08.30-17.40

bicakcilar logo1

Farklı Anatomilerde Stent Greft Uygulanması
Eğitmenler:
Mauro Valenti  
Stefano Corneo
Sara Gamberini

19:00 AKŞAM YEMEĞİ   ogle yemegi
SAAT OTURUM DETAYI
09:00-17.00

getinge logo

09:00 - 11:00
AV-ACCESS:

Cimino Fistula and prosthetic forearm Loop
Georg Heller, Philipp Schuch, Jürg Schmidli

12:00 - 14:00
AV-ACCESS:

Cimino Fistula and prosthetic forearm Loop
Georg Heller, Philipp Schuch, Jürg Schmidli

15:00 - 17:00
AV-ACCESS:

Cimino Fistula and prosthetic forearm Loop
Georg Heller, Philipp Schuch, Jürg Schmidli

19:00 AKŞAM YEMEĞİ   ogle yemegi
SAAT OTURUM DETAYI
09:00 - 11:00

Uzmanına danışın
Oturum başkanları: Bektaş Battaloğlu, Sadık Eryılmaz, Gökçe Şirin
Öner Gülcan, İsmail Koramaz, Dolunay Odabaşı, Oktay Burma, Şinasi Manduz, Şah Topçuoğlu, Hikmet İyem

SAAT OTURUM DETAYI
09:00 - 11:00 Akılcı ilaç kullanımı
Emir Cantürk